Geneza powstania państwa Bangladesz

Autor

  • Danuta Treder-Dziedziul

Abstrakt

W wyniku podziału subkontynentu indyjskiego w 1947 roku w skład Pakistanu wcho-dziła część Wschodnia i Zachodnia. Obie części Pakistanu dzieliły nie tylko Indie obszarem o długości 1600 km, lecz również kultura i język. Jedynym czynnikiem łączącym Pakistan Wschodni z Zachodnim była wyznawana religia, Islam. Okazał się on jednak niewystarczają-cym czynnikiem do utrzymania jedności. Gdy w grudniu 1970 roku Liga Ludowa z części Wschodniej zdobyła większość głosów w wyborach, politycy z Pakistanu Zachodniego nie dopuścili jej do przejęcia władzy. W nocy 25 marca 1970 roku do Pakistanu Wschodniego wkroczyły wojska z części zachodniej i dopuściły się okrutnych represji na ludności, co spowodo-wało migrację około 10 milionów ludzi do sąsiednich Indii. Indie udzieliły schronienia rządowi tym-czasowemu, pomagały również w szkoleniu partyzantki bengalskiej Mukti Bachini. 3 grudnia 1971 roku pakistańskie siły lotnicze zaatakowały zachodnie granice Indii. Czternastodniowa wojna zakończyła się zwycięstwem Indii i uzyskaniem niepodległości przez Bangladesz.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-21

Numer

Dział

Artykuły