ŻYCIE W STRESIE. TRUDNOŚCI, JAKICH MOGĄ DOŚWIADCZAĆ ŻOŁNIERZE PRZED, W CZASIE DZIAŁAŃ ZBROJNYCH I PO ICH ZAKOŃCZENIU

Autor

  • Beata Pępkowska Regionalna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Krakowie

Słowa kluczowe:

przygotowanie do misji, stres podczas działań wojennych, stres bojowy, wpływ stresu na funkcjonowanie żołnierzy, stres u żołnierzy, wyczerpanie walką

Abstrakt

W przygotowaniu żołnierzy do wyjazdu na misje poza granicami kraju należy uwzględnić zarówno szkolenie umiejętności bojowych, jak i przygotowanie psychologiczne, umożliwiające radzenie sobie w sytuacji ogromnego przeciążenia stresem. Autorka skupia się na opisie najczęściej spotykanych sytuacji stresogennych, które w różny sposób i z różnym nasileniem wpływają na funkcjonowanie psychologiczne żołnierzy. Stres należy traktować jako zjawisko wieloaspektowe. Nieuzasadnionym jest ograniczanie go wyłącznie do stresu pola walki i przeżyć związanych z udziałem w misji. Równie ważne są na przykład obciążenia związane z powrotem do kraju i readaptacją do pełnionych poprzednio ról. Biorąc pod uwagę powyższe zjawiska, możemy w pełni analizować proces narastania reakcji oraz stosować postępowanie zmierzające do zminimalizowania negatywnych następstw. Zawarty w artykule przegląd może stanowić bazę do opracowania programu psychologicznych szkoleń dla żołnierzy wyjeżdżających na misje oraz ich rodzin.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-07

Numer

Dział

Artykuły