BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH — WYBRANE ZAGADNIENIA

Autor

  • Albert Popławski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, organizator, służby porządkowe i informacyjne, zagrożenie

Abstrakt

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych spoczywa na podmiotach administracji publicznej, Policji oraz innych służbach i instytucjach. Imprezy masowe wymagają wielu skoordynowanych działań ze strony organizatora i pozostałych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom. W artykule scharakteryzowano najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych, przedstawiono podstawowe definicje odnoszące się do pojęcia bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa imprezy masowej, opisano również zakres kompetencji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dodatkowo przedstawiono zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas trwania imprezy masowej.

Pobrania

Opublikowane

2016-09-07

Numer

Dział

Artykuły