O STATUSIE OSOBY. UTYLITARYZM ETYCZNY W PISMACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH FILOZOFÓW

Autor

  • Justyna Czekajewska Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Słowa kluczowe:

tożsamość osobowa, status osoby, istota ludzka, człowieczeństwo, filozofia niemiecka, utylitaryzm, bioetyka

Abstrakt

Rozważania niemieckich utylitarystów na temat identyczności osobowej odwołują się do filozofii anglosaskiej. Poglądy Johna Locke’a do dziś pełnią ważną rolę w kształtowaniu współczesnej bioetyki niemieckiej. Ten filozof jako jeden z najważniejszych przedstawicieli empiryzmu brytyjskiego prowadził rozważania o umyśle człowieka. Dowiódł, że tożsamość osobowa nie jest zależna od substancji materialnej, a jedynie kryterium ciągłości i spójności pamięci, czyli samoświadomość decyduje o człowieczeństwie. Aktualnie rozważania na temat statusu osoby cieszą się dużym zainteresowaniem. Roland Kipke, Dieter Birnbacher, Norbert Hurster, Helga Kuse i Klaus Steigleder popierają koncepcję Locke’a i zgadzają się ze stwierdzeniem, że koncentrowanie uwagi wyłącznie na własnościach biologicznych istoty ludzkiej nie może być niepodważalnym fundamentem człowieczeństwa. W artykule przedstawiono nie tylko myśl niemieckich utylitarystów, ale także poglądy zapożyczone od filozofów anglosaskich. W konkluzji przedstawiono konsekwencje dla nauki wynikające z takiego pojmowania człowieczeństwa.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-09

Numer

Dział

Artykuły