UNIWERSYTET W OKOWACH IDEOLOGII MENADŻERYZMU A PYTANIE O PODMIOT JAKO KONSTELACJĘ „EFEKTÓW KSZTAŁCENIA”

Autor

  • Astrid Męczkowska-Christiansen Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

uniwersytet, menadżeryzm, społeczeństwo wiedzy, efekty kształcenia, rozwój tożsamości

Abstrakt

W prezentowanym artykule stawiam pytanie o rolę edukacji akademickiej w rzeczywistości społecznej naznaczonej logiką systemu korporacyjnego, będącą wytworem kultury neoliberalnej. Stawiam w nim tezę, iż instrumentalizacji roli uniwersytetu i wpleceniu jego misji w dyskurs społeczeństwa wiedzy, stanowiącym oficjalną wykładnię stanowiska UE wobec zadań edukacji, w tym – edukacji akademickiej, towarzyszą współczesne praktyki ujarzmiania podmiotów kształcenia akademickiego, realizowane między innymi za sprawą narzuconych konstrukcji planowania, realizowania i weryfikowania celów kształcenia akademickiego (tzw. efektów kształcenia), prowadząc do konstruowania submisywnych form tożsamości podmiotów.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-09

Numer

Dział

Artykuły