STRES BOJOWY Z PERSPEKTYWY OPERACJI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Autor

  • Aleksandra Kaczmarek Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Słowa kluczowe:

stres bojowy, stresory, operacje reagowania kryzysowego

Abstrakt

Niezwykle istotnym problemem występującym w dzisiejszych czasach jest zjawisko stresu. Można się z nim spotkać w bardzo wielu sytuacjach życiowych, przez co dotyka znaczą część społeczeństwa, wywierając ogromny, zwykle negatywny wpływ na funkcjonowanie ludzi. W szczególny sposób problem stresu, a ściślej rzecz ujmując stresu bojowego (stresu pola walki), dotyka żołnierzy. Stres pola walki jest niebezpieczny zwłaszcza z powodu panujących tam specyficznych warunków — wybuchy, błyski wystrzałów, płomienie, widok krzyczących, cierpiących z bólu kolegów, zwłoki poległych. Stąd praktycznie zawsze wynikiem stresu są nadmierne straty fizyczne czy złe decyzje.

W artykule zawarto treści związane z podstawowymi zadaniami, które współcześnie realizują polscy żołnierze poza granicami kraju w ramach operacji reagowania kryzysowego. Dokonano także charakterystyki stresu bojowego postrzeganego z perspektywy jego wpływu na funkcjonowanie człowieka.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Numer

Dział

Artykuły