WPŁYW UDZIAŁU ŻOŁNIERZY W MISJI STABILIZACYJNEJ W AFGANISTANIE NA FUNKCJONOWANIE ICH RODZIN. WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH WBBS WCEO

Autor

  • Grzegorz Predel Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

Słowa kluczowe:

weteran, Afganistan, rodzina

Abstrakt

Armie całego świata odnotowują negatywny wpływ doświadczanego przez żołnierzy stresu na ich funkcjonowanie psychospołeczne. Przy tworzeniu systemu pomocy weteranom i ich rodzinom ważne jest uwzględnienie szczegółowych danych o występującym na nią zapotrzebowaniu. Z badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 r. przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika między innymi, że 31% powracających z Afganistanu żołnierzy doświadcza różnego rodzaju przejawów zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego (co niewątpliwie nie jest obojętne dla funkcjonowania ich rodzin), u 14% pogorszyły się relacje ze współmałżonkiem(ą)/partnerem(ką), a u 8% relacje z dziećmi. Badania potwierdziły, że na nasilenie tego typu problemów ma wpływ stopień narażenia żołnierza na sytuacje traumatyczne. Należy dodać, że część żołnierzy informuje o pozytywnym wpływie rozłąki na relacje rodzinne, współmałżonka(ę)/partnera(kę) lub dzieci.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Numer

Dział

Artykuły