ROLA WYBITNYCH JEDNOSTEK I MITÓW PAŃSTWOTWÓRCZYCH W PROCESIE LEGITYMIZACJI WŁADZY W PAŃSTWACH AFRYKI PRZEDKOLONIALNEJ

Autor

  • Rafał Smoleń Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

Afryka przedkolonialna, legitymizacja władzy, powstawanie państw, mitologia państwowa

Abstrakt

Głównym tematem artykułu jest miejsce i rola tak zwanych wybitnych jednostek i mitów fundacyjnych (państwotwórczych) w procesie legitymizacji władzy w państwach Afryki Subsaharyjskiej w okresie przedkolonialnym. Przedstawiono pojęcie legitymizacji władzy na gruncie politologii i socjologii oraz spory w literaturze na temat charakteru tego zjawiska (Max Weber, David Easton, David Beetham). Omówiono przyczyny powstawania państw w Afryce przedkolonialnej, przede wszystkim z perspektywy antropologii politycznej, scharakteryzowano wybrane metody legitymizacji władzy w państwach Afryki przedkolonialnej i wyjaśniono pojęcie wybitnej jednostki oraz jej roli w procesie kształtowania się państw i legitymizacji władzy w Afryce przedkolonialnej. Na tym tle przywołane zostały mity założycielskie dwóch odmiennych afrykańskich organizacji państwowych — scentralizowanego państwa Benin i jednego z miast-państw Hausa, w których kluczową rolę pełnią wybitne jednostki.

Pobrania

Opublikowane

2017-03-10

Numer

Dział

Artykuły