Analiza porównawcza modeli samorządu terytorialnego Niemiec, Wielkiej Brytanii i Szwecji

Autor

  • Mariusz Kardas
  • Celina Kucharska

Abstrakt

Samorząd terytorialny stanowi ważny element administracji publicznej. We wszyst-kich krajach Unii Europejskiej występuje samorząd terytorialny, który w większości krajów ma bardzo długą tradycję. Ponieważ nie ma jednego uniwersalnego modelu samorządu teryto-rialnego autorzy artykułu podjęli próbę analizy porównawczej modeli samorządu europejskie-go krajów, które są charakterystyczne dla pewnych podstawowych typów administracji lokalnej. W treści omówiono najważniejsze kwestie samorządowe Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemiec, przedstawiając podstawowe formy władzy lokalnej, co w efekcie daje pewien obraz stosowanych w państwach europejskich rozwiązań. Pomimo tego, że artykuł nie pokazuje wszystkich aspektów tej szerokiej i skomplikowanej problematyki, to powinien być pomocny w przyjrzeniu się sytuacji samorządu terytorialnego występującego w państwach europejskich.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-21

Numer

Dział

Artykuły