WYBRANE LISTY PAWŁA TETERY ADRESOWANE DO JANA KAZIMIERZA, STEFANA CZARNIECKIEGO ORAZ MIKOŁAJA PRAŻMOWSKIEGO JAKO WZÓR LISTÓW HETMAŃSKICH KIEROWANYCH DO PRZEDSTAWICIELI RZECZYPOSPOLITEJ

Autor

  • Anna Kryszak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Słowa kluczowe:

Paweł Tetera, korespondencja, hetman kozacki, Kozacy

Abstrakt

Korespondencja dostarcza nam pewnych informacji na temat minionych zdarzeń czy zjawisk. Pozwala spojrzeć na nie oczami ich uczestników. Dzięki niej możemy przeanalizować stosunek piszących do rzeczywistości. Stanowi cenne uzupełnienie innych źródeł. Prezentowane w artykule listy Pawła Tetery dotyczą trzech ważnych momentów w jego życiu, a zarazem istotnych w dziejach Kozaczyzny — schyłku rządów Jerzego Chmielnickiego w 1662 roku, wyprawy Jana Kazimierza na Moskwę oraz opuszczenia Ukrainy przez Teterę w czerwcu 1665 roku.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-08

Numer

Dział

Artykuły