RYWALIZACJA CZY WSPÓŁPRACA? CHINY I INDIE WE WSPÓŁCZESNYCH STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Autor

  • Szymon Niedziela Muzeum Powstania Warszawskiego

Słowa kluczowe:

Azja, Chiny, Indie, Chindia, Chimerica, mocarstwa w stosunkach międzynarodowych, polityka siły, geopolityka

Abstrakt

Artykuł podejmuje problematykę miejsca i roli Chin Ludowych oraz Indii we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Tezą wyjściową jest twierdzenie, że XXI wiek będzie zdominowany przez rosnące w siłę podmioty azjatyckie, a newralgiczną rolę odgrywać będą Chiny i Indie. W pierwszej części artykułu dokonano analizy genezy i współczesnego oblicza chińskiej mocarstwowości oraz wynikających z tego implikacji dla globalnego układu sił. Wykazano, że mało prawdopodobny wydaje się strategiczny sojusz Chin z Indiami. W zakresie stosunków bilateralnych z USA postawiono dwie hipotezy: strategicznej rywalizacji na linii Waszyngton — Pekin lub konstruktywnej i pragmatycznej współpracy w wymiarze głównie ekonomicznym. W drugiej części artykułu poddano analizie pozycję Indii we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wysunięto hipotezę, że bardziej prawdopodobna od współpracy będzie strategiczna rywalizacja z Chinami o hegemonię w Azji. Aby wzmocnić swoją pozycję, Indie zacieśnią strategiczną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Australią i państwami Azji Południowo-Wschodniej. W konkluzjach stwierdzono, że geopolityczna projekcja sojuszu Pekin — Nowe Delhi (Chindia) pozostanie wyłącznie politologicznym modelem, dalekim od implementacji. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być strategiczna współpraca ekonomiczna USA z Chinami (Chimerica) lub sojusz amerykańsko-indyjski (Amerindia) skierowany przeciwko hegemonii Chin w Azji.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-08

Numer

Dział

Artykuły