WOJSKOWOŚĆ ŚREDNIOWIECZNA NA ŁAMACH „ZAPISEK HISTORYCZNYCH” (1908–2014)

Autor

  • Mariusz Samp Akademia Pomorska w Słupsku

Słowa kluczowe:

polska historiografia wojskowa, „Zapiski Historyczne”, wojskość średniowiecznej Polski

Abstrakt

Artykuł omawia problematykę historycznowojskową polskiego średniowiecza poruszaną na łamach czasopisma „Zapiski Historyczne”. Wzięto pod uwagę najważniejsze artykuły z lat 1908–2014. Ich autorzy badali głównie zagadnienia z dziejów wojen pomorskich, w mniejszym zaś stopniu zagadnienia związane z uzbrojeniem i fortyfikacjami.

Pobrania

Opublikowane

2017-06-08

Numer

Dział

Artykuły