RISK MANAGEMENT BASED ON THE HUMAN FACTOR

Autor

  • Nikolay E. Simonovich Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny
  • Irina A. Kiselеvа Plechanow Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny

Słowa kluczowe:

ryzyko, ocena ryzyka, dochodowość, niepewność, pozycja osoby, status jednostki, dobrostan społeczny, postawy społeczne

Abstrakt

W artykule zauważono, że istotnym elementem profesjonalnego zarządzania ryzykiem jest identyfikacja charakteru obiektu w zakresie zarządzania gospodarką. Ponieważ teoria zarządzania ryzykiem jest obecnie w fazie rozwoju, problem jasnej i kompleksowej definicji pojęcia "ryzyka" nabiera szczególnego znaczenia. Artykuł omawia ryzyko związane z prognozowaniem gospodarczym, a także dotyczące czynnika ludzkiego w podejmowaniu decyzji. Ich rozumienie jest szczególnie ważne, gdyż wpływa na wskaźniki statusu i pozycji osoby w społeczeństwie oraz jej dobrobytu społecznego. Analiza metod oceny ryzyka, opiera się na konieczności opracowania nowych modeli i metod zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego.

Opublikowane

2017-06-08

Numer

Dział

Artykuły