Kościół katolicki w Polsce a Unia Europejska

Autor

  • Anita Kołsut-Markowska

Abstrakt

Po 1989 roku Kościół katolicki w Polsce miał trudności w określeniu swojego miejsca w przestrzeni publicznej. Chociaż w czasie zmagań z nową rzeczywistością popełnił liczne błędy, to jednak zachował siłę instytucjonalną i autorytet w społeczeństwie. W debacie nad przystąpieniem Polski do struktur europejskich Kościół, mimo sprzeciwu duchownych związanych z Radiem Maryja i „Naszym Dziennikiem”, wybrał Unię. Istotny wpływ na tę decyzję wywarło nauczanie Jana Pawła II. Papież przyznał Polsce jako obrończyni chrześcijańskich tradycji szczególne miejsce w integrującej się Europie. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Kościół katolicki aktywnie uczestniczy w budowaniu jedności europejskiej. Współpracując, w ramach europejskich instytucji religijnych, z innymi kato-lickimi kościołami lokalnymi, krzewi wartości chrześcijańskie w przestrzeni politycznej, gospodarczej i społecznej Europy.

Pobrania

Opublikowane

2020-01-21

Numer

Dział

Artykuły