KOBIETY – „NOWY” TYP IMIGRANTA WE WSPÓŁCZESNEJ EUROPIE

Autor

  • Iwona Jakimowicz-Pisarska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

migracja, gender, feminizacja, uchodźctwo

Abstrakt

Zaproponowany tytuł jest poniekąd prowokacją wobec potencjalnego czytelnika. Nie jest bowiem prawdą, że migracje kobiet są nowym zjawiskiem w Europie, ani też że tworzą jakąś szczególną subkategorię wśród imigrantów napływających do państw UE. Ma on raczej służyć za pretekst do ukazania w prezentowanym tekście zjawiska kobiecej imigracji oraz pewnych cech dla niej charakterystycznych w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku. Zagadnienie imigracji kobiet zostanie przedstawione jako część nieustannie zmieniającego się zjawiska napływu ludności, w tym również kobiet, do państw UE. Jest to kwestia szczególnie istotna w kontekście coraz ostrzejszych komentarzy o napływie mężczyzn z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, których liczba wyraźnie zwiększyła się w ostatnim roku. Zwracając uwagę na skalę feminizacji oraz wyraźny wzrost zainteresowania, nie tylko środowisk genderowych ale także międzynarodowych instytucji i organizacji, tym szczególnym rodzajem migracji, zasadne wydaje się być wskazanie konkretnych problemów wiążących się ze współczesną imigracją kobiet do krajów europejskich. Podział ze względu na płeć istotnie określa wiele obszarów życia społecznego, takich jak seksualność, rodzina, edukacja czy gospodarka, wyznacza w nich społeczne role, status i prestiż. Zatem zastosowanie go do analizy zjawiska migracji jako wyrazu i formy aktywności ludzkiej wydaje się również być zasadne.

Pobrania

Opublikowane

2017-09-08

Numer

Dział

Artykuły