MILITARY HIGHER EDUCATION IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF QUALITY ASSURANCE (ESG) IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (EHEA)

Autor

  • Jerzy Kojkoł Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Mariola Szczepańska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Dominika Wyszyńska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Łukasz Wyszyński Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

Wyższe szkolnictwo wojskowe, Europejski obszar kształcenia

Abstrakt

Artykuł przedstawia ocenę jakości kształcenia w wybranych uczelniach wojskowych w kontekście: europejskich uwarunkowań jakości kształcenia, polskiego systemu szkolnictwa wyższego oraz funkcjonowania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Autorzy dokonali interpretacji badań empirycznych przeprowadzonych w 2016 roku w trzech uczelniach wojskowych oraz przedstawili wnioski płynące z tych badań.

Opublikowane

2017-09-08

Numer

Dział

Artykuły