RECENZJA KSIĄŻKI: K. KOŚCIELNIAK, J. J. PIĄTEK, FENOMEN WALKI PARTYZANCKIEJ. ASPEKT HISTORYCZNO-WOJSKOWY, TORUŃ 2014

Autor

  • Mariusz Samp Akademia Pomorska w Słupsku

Abstrakt

W 2014 roku na polskim rynku wydawniczym, dzięki staraniom oficyny „Adam Marszałek”, pojawiła się nowa publikacja autorstwa Karola Kościelniaka oraz Jarosława J. Piątka pt. „Fenomen walki partyzanckiej. Aspekt historyczno-wojskowy”. Została ona poświęcona charakterystyce walk partyzanckich po 1945 roku. Już na samym wstępie wypadnie zaznaczyć, iż dobrze się stało, że poddaną w niniejszych rozważaniach krótkiej deskrypcji książkę sporządzono drogą kooperacji, gdyż dzięki temu pełniej opracowano tematykę. Nie będzie większą przesadą twierdzenie, że wyżej wymienieni badacze są kompetentni i dysponują odpowiednimi kwalifikacjami, które pomogły im w merytorycznym przygotowaniu całości materiału badawczego. Obaj uczeni są specjalistami w dziedzinie historii wojskowej. Ten pierwszy pracuje jako adiunkt w Zakładzie Historii Wojskowej w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień zajmuje się analizą wyselekcjonowanej grupy zagadnień historyczno-wojskowych po 1945 roku (konflikty w Azji południowo-wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa Wietnamu). Dodatkowo sporo czasu ofiarowuje na badania rodzimej wojskowości w czasach nowożytnych. Drugi z autorów natomiast, obecnie będąc profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Szczecińskiego, kieruje Zakładem Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Politologii i Europeistyki. Jest cenionym w polskim środowisku historyków specjalistą w zakresie wojskowości XX-wiecznej. Poczesne miejsce w jego badaniach naukowych zajmują studia nad historią myśli wojskowej czy polskiej historiografii wojskowej XX wieku. Znaczącą rolę w jego dorobku zajmuje również zespół zagadnień ogniskujących się wokół problematyki bezpieczeństwa, historii broni pancernej oraz innych środków walki, wpływających na przeobrażenia współczesnego pola walki.

Pobrania

Opublikowane

2017-09-08

Numer

Dział

Recenzje i omówienia