WARTOŚCI KOMUNIKOWANE PRZEZ MŁODZIEŻ Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Autor

  • Grzegorz Majkowski Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

wartości, język wartości, dyskurs, młodzież niedostosowana społecznie, uczestnik, rodzina dysfunkcjonalna, wulgaryzm, Ochotnicze Hufce Pracy, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Tczewie

Abstrakt

W artykule podjęto zagadnienie wartości uznawanych i ustalanych podczas interakcji przez młodzież zagrożoną marginalizacją, zaniedbaną wychowawczo, objętą opieką Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie (OSiW), który stanowi jednostkę organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy Województwa Pomorskiego.

W dyskursie młodzieży z OSiW występuje zjawisko przechodzenia od wartości, takich jak: rodzina, praca, porządek (czynności porządkowe) do antywartości, do nieakceptowania wartości rodziny, pracy, porządku. Ogólnie są to wartości oscylujące od dobra do zła. Wartościowanie jest wspomagane przez użycie wulgaryzmów.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły