OBECNOŚĆ LUDNOŚCI AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ WE FRANCJI. ZARYS HISTORYCZNY

Autor

  • Bara NDiaye Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

ludność Afryki Subsaharyjskiej, Francja, obecność, historia, imigracja

Abstrakt

Obecność ludności Afryki Subsaharyjskiej we Europie jest dużo wcześniejsza niż handel niewolnikami oraz podbój kolonialny. Okupacja przez Arabów znacznej części Europy w VIII wieku dokonała się z udziałem rycerzy z Afryki Subsaharyjskiej. W literaturze przedmiotu temat obecności Afrykańczyków w historii Francji nie był obecny aż do pierwszej dekady XXI wieku. Wśród najnowszych publikacji warto zwrócić uwagę na monografię zbiorową La France noire, trois siècles d’histoire des Noirs en France, opublikowaną w 2011 roku pod redakcją Pascala Blancharda. Publikacja pozostaje ważnym źródłem historycznym, zawierającym oryginalne dokumenty, archiwalne zdjęcia, wycinki z gazet, które materializują nie tylko obecność, ale przede wszystkim niepodważalne zasługi Afrykanów. Jednakże oficjalne podręczniki historii Francji nadal milczą na ten temat.

Artykuł stanowi próbę analizy ewolucji obecności Afrykańczyków we Francji w różnych okresach historycznych. Na podstawie analizy źródeł przedstawiono stan badań oraz uwarunkowania owej obecności. Autor stawia tezę, iż Afrykańczycy byli obecni we Francji we wszystkich okresach historycznych i odegrali w społeczeństwie francuskim dalece niepośrednią rolę.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły