FORCED MIGRATION OF UKRAINIAN KULAKS IN THE INTER–WAR PERIOD – STATE OF RESEARCH

Autor

  • Monika Chojnacka Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Karolina Szydywar-Grabowska Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Słowa kluczowe:

migracje przymusowe, Ukraina, kułak, obozy pracy, Gułag

Abstrakt

Tematykę wielkiego głodu na Ukrainie i związaną z nią deportacją kułaków ukraińskich podejmowało wielu autorów z całego świata, takich jak Michał Klimecki, Stanisław Kulczycki, Nikołaj Iwnicki, Elane Ciernołuckaja, Anna Reid, Timothy D. Snyder czy Pavel Polian. Skarbnicą wiedzy, z której także możemy czerpać informacje są wspomnienia, chociażby Zofii Pawłowskiej, czy Wiktora Krawczenko. Przymusowe przesiedlenia z terenów Ukrainy miały na celu wyeliminowanie ewentualnych wrogów systemu komunistycznego. Początek masowych deportacji należy upatrywać w uchwale z 27 grudnia 1929 roku władz stalinowskich, a konkretnie Wszechzwiązkowej Konferencji Rolników-Marksistów, która mówiła o przyspieszeniu kolektywizacji wsi. Jej ważnym postulatem było postanowienie o rozpoczęciu akcję likwidacji rolników kułaków jako klas.

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Artykuły