JANUSZ MARIAŃSKI, GODNOŚĆ LUDZKA – WARTOŚĆ OCALONA? STUDIUM SOCJOPEDAGOGICZNE, PŁOCKI INSTYTUT WYDAWNICZY, PŁOCK 2017, SS. 200

Autor

  • Cyprian Rogowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Abstrakt

Współcześnie odwoływanie się do godności człowieka stało się dość częstą praktyką. Ks. Franciszek Janusz Mazurek, niezwykły znawca tej problematyki, podkreślał, że po drugiej wojnie światowej, w związku ze straszliwym barbarzyństwem, jakiego dopuszczano się podczas tej wojny, pojawiła się swoista „rewolucja godności ludzkiej”. Poczucie godności przejawiało się zarówno na płaszczyźnie jednostkowej (z odniesieniem do warunków życia codziennego i pracy zawodowej), na płaszczyźnie narodowej (prawo decydowania o własnym losie na zasadzie samostanowienia, odpowiedzialności i uczestnictwa) i ogólnej (opór wobec wszelkich systemów totalitarnych).

Pobrania

Opublikowane

2017-12-07

Numer

Dział

Recenzje i omówienia