Zapomniane jeziora, cz. 2. Zespoły jezior województwa pomorskiego dostępne dla lekkich płaskodennych jachtów i łodzi w turystyce weekendowej

Autor

  • Piotr Górski

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane zespoły jezior województwa pomorskiegodostępne dla lekkich płaskodennych jachtów w turystyce weekendowej. Celem pracy jest przybliżenie turystom wodnym mało znanych akwenów dostępnych w turystyce wędrownej łodzią wiosło-wą, ewentualnie lekkim płaskodennym jachtem żaglowym lub motorowym. Objętości szlaków żeglownychtychże akwenów umożliwiają weekendowewędrówki (1-3 dni) w rejonach o wy-jątkowych walorach krajobrazowych, czystej wodzie i zwykle przystępnym zagospodarowaniu turystycznym (ośrodki oferujące sprzęt wodny, sklepy, miejsca dogodne do wodowania łodzi, biwakowania itp.). Informacje tu zawarte zostały zebrane w drodze badań terenowych opar-tych na eksperymencie polegającym na faktycznym pokonaniu opisywanych tras łodzią wio-słową typu BL-2, wraz z analizą szlaku i pomiarami istotnych parametrów przeszkód wodnych (np. prześwit mostu, płycizna).Zadaniem niniejszej publikacji jest także ukazanie łodzi wiosłowej, jako uniwersalne-go środka turystycznego transportu dla każdego. Łódź wiosłowa ze względu na swą niewielką masę i wymiary oraz prostotę obsługi, otwiera możliwość dotarcia do akwenów przyjętych zwyczajowo jako dostępne wyłącznie dla kajaków. Łódź wiosłowa w przeciwieństwie do kaja-ka, jest bezpieczna (stabilność, odporność na falę, bezpieczeństwo dzieci i osób starszych), bardziej komfortowa i zapewnia znacznie większą ładowność.Niniejszy artykuł jest kontynu-acją cz.1 „Zapomnianych Jezior”, opublikowanej w Colloquium rocznik II (2010 r.).

Pobrania

Opublikowane

2020-01-21

Numer

Dział

Artykuły