WYKORZYSTANIE WODORU JAKO ALTERNATYWNEGO ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ENERGII W STRATEGII ENERGETYCZNEJ FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/14coll2021

Słowa kluczowe:

wodór, sektor energetyczny, rynek paliw, technologie

Abstrakt

Artykuł podejmuje najważniejsze kwestie dotyczące produkcji wodoru w celu wykorzystania go w przemyśle oraz dziedzinach życia związanych z konsumpcją indywidualną. Autorzy starają się przybliżyć perspektywy rozwoju rynku wodoru w Federacji Rosyjskiej, nie unikając jednak odpowiedzi na pytania dotyczące rozwoju rynku wodoru w ujęciu szerszym: regionalnym oraz globalnym. Zastanawiają się nad możliwościami, które niesie ze sobą wykorzystanie wodoru w procesach produkcyjnych i sferze transportu – obecnie, jak również w przyszłości. Istotne miejsce na rynku wodoru będą ich zdaniem zajmować Rosjanie, którzy dominują w globalnym sektorze energetycznym nie tyko w sferze produkcji gazu ziemnego czy ropy naftowej, ale także w innych segmentach tego sektora.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły