WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO ATTACHÉ MORSKIEGO PRZY POSELSTWIE RP W SZTOKHOLMIE W POCZĄTKOWYM OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939–1940) – PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/15coll2021

Słowa kluczowe:

attaché morski, internowanie, Polska, Szwecja

Abstrakt

W artykule podjęto próbę przedstawienia wybranych aspektów oraz dziedzin zainteresowania, czy też aktywności, polskiego attaché morskiego przy Poselstwie RP w Sztokholmie w latach 1939–1940. Świadczą one w pewnej mierze o przedmiotach zainteresowania polskiego rządu emigracyjnego w początkowym okresie po wybuchu II wojny światowej.

Przedstawiając argumenty w obrębie poruszonej problematyki, autor skupił się na analizie literatury naukowej oraz materiałów archiwalnych z Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Wzmiankowano także na temat zagadnień zawartych w materiałach archiwalnych z Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, a także Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

Na podstawie przedstawionych argumentów można stwierdzić, że funkcjonowanie polskiego attaché morskiego w Sztokholmie stanowiło przejaw aktywności rządu RP na uchodźstwie w rozpoznaniu sytuacji wewnętrznej oraz otoczenia międzynarodowego neutralnej Szwecji. Istotne znaczenie miało także zabezpieczenie polskich interesów w związku z internowaniem w Szwecji okrętów podwodnych „Sęp”, „Żbik” oraz „Ryś”.

Pobrania

Opublikowane

2021-06-10

Numer

Dział

Artykuły