RECENZJA KSIĄŻKI „INTUICJE MORALNE. O POZNANIU DOBRA I ZŁA” AUTOR: ARTUR SZUTTA, WYDAWNICTWO ACADEMICON, LUBLIN 2018

Autor

Słowa kluczowe:

recenzja, intuicjonizm moralny, poznanie moralne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest recenzja książki Artura Szutty "Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła". W recenzji zaprezentowano zasadnicze zagadnienia książki, związane z omówieniem przez jej autora koncepcji intuicji moralnych jako podstawowych i nieinferencyjnych źródeł poznania moralnego, dokonanym w oparciu o prace wybranych filozofów związanych z nurtem intuicjonizmu moralnego. W dalszym części recenzji wymieniam walory i zalety książki a także kwestie które nie zostały w niej uwzględnione, pomimo ich znaczenia dla problemu kształtowania się sądów moralnych - w szczególności chodzi tu o wpływ szeroko rozumianych czynników zewnętrznych na kształtowanie sie wspomnianych sądów. 

Pobrania

Opublikowane

2020-06-16

Numer

Dział

Recenzje i omówienia