Rodzina w obliczu migracji zarobkowej

Autor

  • Daria Becker-Pestka

Słowa kluczowe:

migracja zarobkowa, rodzina, rodzina rozłączona, eurosieroctwo, skutki migracji,, aspekty migracji, funkcjonowanie rodziny

Abstrakt

Prezentowany tekst dotyczy różnych aspektów funkcjonowania rodziny w obliczu migracji. Wyjazdy zarobkowe członków rodziny wywierają bardzo zróżnicowany wpływ na jej funkcjonowanie i trwałość. Niewątpliwie pozytywnym skutkiem migracji jest poprawa warun-ków materialnych, możliwość zaspokojenia potrzeb ekonomicznych. Do negatywnych konse-kwencji zaliczyć należy możliwość rozbicia rodziny, osamotnienie jej członków i problemy wychowawcze z dziećmi. Techniczne osiągnięcia w zakresie środków komunikowania się nie są w stanie zastąpić osobistego, codziennego kontaktu. Transformacji ulega model migracji i sposób jej postrzegania i definiowania. W prezentowanym artykule podejmuję próbę przed-stawienia różnych aspektów migracji zarobkowych i ich wpływu na funkcjonowanie rodziny, gdzie wykorzystuję literaturę poświęconą temu zagadnieniu.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły