Multilateralizm akwenowy w polityce Unii Europejskiej

Autor

  • Donata Rossa

Słowa kluczowe:

multilateralizm, polityka akwenowa, Unia Europejska

Abstrakt

Charakterystyczną cechą tworzącego się systemu bezpieczeństwa w Europie stał się multilateralizm, który w sferze bezpieczeństwa jest wypadkową wielu, często sprzecznych ze sobą, tendencji. Jest on główną metodą organizowania przez państwa bezpieczeństwa, polegającą na uczestnictwie w sojuszach oraz programach współpracy. Artykuł przedstawia koncepcję współpracy multilateralnej Unii Europejskiej na jej obszarach morskich, akcentując przy tym rolę i zadania tej organizacji na wybranych akwenach.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły