Zachowania zdrowotne podczas pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/20coll2023

Słowa kluczowe:

zachowania prozdrowotne, zachowania szkodliwe dla zdrowia, zmiana stanu zdrowia, proces samoregulacji, pandemia COVID-19

Abstrakt

W trakcie pandemii COVID-19 troska o własne zdrowie może stanowić ogromne wyzwanie. Celem badania było wskazanie emocjonalnych aspektów zmiany stylu życia związanego ze zdrowiem podczas pandemii COVID-19, również z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń. Projekt koncentruje się na procesie wdrażania zachowań prozdrowotnych i eliminowania zachowań szkodliwych dla zdrowia.

W badaniu wzięło udział 107 osób. Projekt składał się z autorskiej ankiety oraz dwóch narzędzi kwestionariuszowych: polskiej adaptacji Chalder Fatigue Questionnaire – PL oraz polskiej adaptacji Skali depresji, lęku, stresu DASS-21. Dane były zbierane przez okres miesiąca.

Badani uważają, że zdrowy tryb życia jest ważny i należy o nim pamiętać również w trakcie pandemii, jednak zdecydowana większość respondentów twierdzi, że COVID-19 utrudnia prowadzenie zdrowego stylu życia. Ankietowani rzadziej decydowali się na rezygnację z dotychczas praktykowanych zachowań szkodzących zdrowiu. Osoby podejmujące próbę wprowadzenia zachowań prozdrowotnych charakteryzują się większym natężeniem lęku, w porównaniu do tych, którzy takich prób nie podejmują. Badani podejmujący próby usunięcia zachowań szkodzących zdrowiu odznaczają się nie tylko większym natężeniem lęku, ale także wyższym poziomem stresu i zmęczenia.

W trakcie pandemii nawykowe strategie radzenia sobie są częściej stosowane. W trakcie modyfikacji dotychczasowych zachowań prozdrowotnych warto wziąć pod uwagę doświadczenia w tym obszarze – wcześniejsze działania powiązane ze zdrowiem mają wpływ na rodzaj aktualnie podejmowanego wysiłku. Skuteczność radzenia sobie z kryzysem jest uwarunkowana efektywnością procesu samoregulacji.

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły