ELAC (Euro-Libyan Action Committees- Komitety Akcji Europejsko-Libijskiej) jako organizacja o charakterze sieciowym

Autor

  • Kornel Sawiński

Słowa kluczowe:

ELAC-Komitety Akcji Europejsko-Libijskiej, komunitaryzm nacjonal-europejski,, Muammar Kaddafi, Luc Michel, geopolityka, wojna informacyjna

Abstrakt

Artykuł jest próbą analizy fenomenu organizacji typu sieciowego, której powstanie wiąże się bezpośrednio z sytuacją polityczną w Libii od połowy lutego 2011 roku. Protesty jakie miały miejsce w Libii były wynikiem udanych (obalenie legalnych władz) wystąpień w Tunezji i w Egipcie. Wystąpienia te w stopniu znaczącym, a być może nawet i decydującym inspirowane i kontrolowane były z zewnątrz, za pomocą technologii wojen sieciowych, wpisu-jących się w arsenał środków z zakresu soft power1. Również zwolennicy libijskiego systemu, sympatycy demokracji bezpośredniej, a la Libijska Dżamahirijja, korzystają z tego arsenału środków prowadząc wojnę informacyjną w obronie przez siebie wyznawanych wartości. Prze-jawem tego, bez wątpienia jest stworzona w znacznym stopniu na bazie MEDD-MCR (Mo-uvement for European Direct Democracy – Mouvement des Comités Révolutionnaires – Ruchu na Rzecz Europejskiej Demokracji Bezpośredniej

– Ruchu Komitetów Rewolucyj-nych) sieć ELAC.

Analiza działań sieci ELAC wymaga uwzględnienia kilku faktów odróżniających ją od sieciowych działań oficjalnych organizacji rządowych i pozarządowych dysponujących bez porównania większym arsenałem środków wsparcia finansowego, politycznego i wywia-dowczego:

−ELAC jest z jednej strony organizacją zdecentralizowaną, z drugiej zaś opartą na ściśle scentralizowanej strukturze Partii PCN (Parti Communautaire National-européen- Nacjonal-europejskiej Partii Komunitarnej)

−jest organizacją oddolną, tworzoną na bazie spontanicznych odruchów;

−jest organizacja non profit (działalność w jej ramach nie wiąże się z jakimikolwiek gratyfikacjami;

−informatyczną bazą, bazą organizacji są oficjalnie dostępne portale społecznościowe typu facebook, twitter, strony internetowe. By zachować chronologię narracji, oraz zrozumieć istotę fenomenu ELAC niezbędnym było przeprowadzenie analizy działalności partii politycznej PCN, oraz ruchu społeczno-politycznego MEDD-MCR w kontekście ich najistotniejszych sieciowych przedsięwzięć.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły