Normy prawne i ordynacja wyborcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2004 r.

Autor

  • Tomasz A. Tupalski

Słowa kluczowe:

integracja europejska, Parlament Europejski, prawo europejskie

Abstrakt

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej po raz pierwszy odbyły się w roku 2004. Należy zgodzić się z opinią, iż te wybory to „historyczny moment, dlatego że po raz pierwszy Polska wybierała swoich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Po raz pierwszy możemy rozpocząć ten wielki etap, nie tylko obecności w rodzinie europejskiej, który zaczęliśmy 1 maja, ale także współodpowiedzialno-ści za europejską wspólnotę”1. Wybory zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego2. Literatura poświęcona tej tematyce to publikacje naukowe z tematyki: systemy wy-borcze i partyjne oraz ich funkcjonowanie, jak również publikacje dotyczące trybu uchwalenia ustawy oraz omówienie jej głównych założeń oraz akty prawne i ordynacje rozporządzenia dotyczące trybu wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że mój artykuł, przybliży kwestie ordynacji wyborczej i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. oraz trybu wyborczego i mechanizmów wyborczych w dalszych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ufam, że moja krótka praca będzie wprowadzeniem, małym vademecum wiedzy w tematych dotyczących integracji europejskiej, europejskiego prawa wspólnotowego oraz zasad funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły