Kultura słowa w dyskursie publicznym. Tradycje i współczesność

Autor

  • Zbigniew Drozdowicz

Słowa kluczowe:

kościelne tradycje słowa mówionego i pisanego, antykościelne tradycje słowa mówionego i pisanego, déjà vu w dzisiejszych debatach publicznych

Abstrakt

Swoistym wyróżnikiem kultury europejskiej jest przywiązywanie dużej wagi do słowa mówionego i pisanego. Jedną z jego istotniejszych funkcji powinno być zbliżanie do siebie ludzi o różnych wierzeniach, przekonaniach, dążeniach oraz sposobach byciai życia. W artykule tym podejmuję próbę pokazania, że w dyskursie publicznym słowa pełniły zarów-no funkcje integrujące, jak i dezintegrujące. Na to, która z nich w danym miejscu i czasie brała górę w istotnym stopniu wpływało ścieranie się sił kościelnych i antykościelnych. Szczególnie wyraźnie antagonizm ten odciska swoje piętno na charakterze dyskursu publicz-nego wtych krajach, w których dominującą pozycję zajmuje jeden z Kościołów. Do krajów tych należy m.in. Polska.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły