UCZEŃ Z ADHD – NIEDOSTOSOWANY SPOŁECZNIE CZY ZAGROŻONY NIEDOSTOSOWANIEM? REKONSTRUKCJA DOŚWIADCZEŃ NAUCZYCIELSKICH

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/17coll2023

Słowa kluczowe:

ADHD, badania jakościowe, edukacja, niedostosowanie społeczne

Abstrakt

Zrealizowane badania zostały ulokowane w nurcie badań konstruktywistycznych. Wywiady narracyjne przeprowadzono z nauczycielami pracującymi w szkołach podstawowych w klasach 4–8. Wybrane do badań osoby, to nauczyciele pracujący z uczniem z ADHD. Celem badań była rekonstrukcja opowieści i dotarcie do subiektywnych znaczeń, które zostały nadane przez nauczycieli zachowaniom niepożądanym, prezentowanym przez ucznia z ADHD w szkole.

Przeprowadzone badania ukazują przestrzeń szkolną ucznia z ADHD, w której doświadcza on wielu trudności i przejawia zachowania nieakceptowane społecznie. Analiza materiału empirycznego pozwoliła wyłonić kategorie, które z perspektywy nauczycieli konstruują obraz ucznia z ADHD zagrożo- nego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie.

Pobrania

Opublikowane

2023-09-07

Numer

Dział

Artykuły