Elementy działalności edukacyjno-wychowawczej w polskich uczelniach wojskowych w II połowie XX w.

Autor

  • Iwona Pietkiewicz

Słowa kluczowe:

edukacja, historia, wychowanie, polskie uczelnie wojskowe

Abstrakt

Jednym z głównych problemów z jakim musiano się zmierzyć w okresie powojennym było wychowanie nowych kadr dowódczych dla ludowego wojska polskiego. Programy na-uczania i cele wychowawcze, jakie realizowano w uczelniach wojskowych podyktowane były wymogami ustroju socjalistycznego a także zmieniającą się sytuacją polityczną w Polsce. Pierwsze lata powojenne to silne wpływy radzieckie, które oddziaływały zarówno na organi-zację szkolnictwa wojskowego, jak i na cele wychowawcze, jakie w tych szkołach realizowa-no. Wraz ze zmieniającą się rzeczywistością zmieniało się również spojrzenie na edukację i wychowanie polskiego oficera. W artykule przedstawiono działalność edukacyjną i wycho-wawczą jaka miała miejsce w uczelniach wojskowych, w oparciu o cztery kluczowe polskie uczelnie wojskowe: Akademię Marynarki Wojennej, Akademię Obrony Narodowej, Wojskową Akademię Techniczną i Wojskową Akademię Polityczną, od zakończenia II wojny światowej do lat 90. XX w.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły