DZIECIŃSTWO PRZED EKRANEM. PRZEGLĄD WYBRANYCH BADAŃ DOTYCZĄCYCH AKTYWNOŚCI Z UŻYCIEM NOWYCH TECHNOLOGII WŚRÓD DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/28coll2023

Słowa kluczowe:

dzieciństwo, wspomnienia, nowoczesne technologie, zagrożenia ze strony mediów

Abstrakt

W XXI wieku dzieci z krajów wysoko rozwiniętych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dużą część swojego życia spędzają przed ekranem. Tablety, smartfony, laptopy przyciągają uwagę małych dzieci, zastępując wielozmysłowe poznawanie świata realnego rzeczywistością cyfrową. Pytanie o skalę zjawiska zadają sobie przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, wielu pedagogów zastanawia się nad odległymi konsekwencjami życia dzieci w świecie cyfrowym. Wyniki prowadzonych światowych badań nad rolą nowoczesnych technologii w życiu małych dzieci są niepokojące. Wiele z nich zwraca uwagę na negatywną rolę nowoczesnych technologii w rozwoju poznawczym i emocjonalnym dzieci w przypadku niewłaściwego wykorzystywania mediów. Krytycznie o mediach w życiu małych dzieci wypowiada się Manfred Spitzer, Paul Desmurget, Gary Small i wielu innych.

Niniejszy tekst ma na celu: 1) analizę wyników badań dotyczących roli nowoczesnych technologii w życiu małych dzieci w Polsce i na świecie; 2) wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów roli mediów w rozwoju dzieci; 3) poddanie refleksji zmian związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w życiu małych dzieci.

Bibliografia

Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce. Wyniki badania ilościowego. Fundacja Dzieci Niczyje.

Demetrio, D. (2009). Pedagogika pamięci. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Desmurget, M. (2012). Teleogłupianie. O zgubnych skutkach oglądania telewizji (nie tylko przez dzieci). Wydawnictwo „Czarna Owca”.

Fijałkowska, A., Gruszczyński, W. (2009). Organizacja wspomnień emocjonalnych w pamięci autobiograficznej. Psychiatria Polska, XLIII(3), 341–351.

Iwanicka, A. (2020). Dziecięce wchodzenie w interakcje społeczne za pomocą mediów cyfro- wych – Raport z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 592(7), 50–60.

Jezierski, K. (2020). Specyfika rozwojowa struktury pamięci dzieciństwa w biegu dorosłego ży- cia – wyniki badań narracyjnych. Psychologia Rozwojowa, 25(4), 63–76.

Klakk, H., Wester, C. T., Olesen, L. G., Rasmussen, M. G., Kristensen, P. L., Pedersen, J., Grøntved, A. (2020). The development of a questionnaire to assess leisure time screen-based media use and its proximal correlates in children (SCREENS-Q). BMC Public Health, 20, artykuł 664. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08810-6

Kuszak, K. (2017). Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku 3–6 lat. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami (s. 11–60). Wydawnictwo „Eter”.

Kuchnowski, M., Pyżalski, J., Kruszak, K., Kuchnowska, A. (2017). Jak technologie informacyjno – komunikacyjne mogą wspierać rozwój poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym? Studium teoretyczne. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami (s. 115–159). Wydawnictwo „Eter”.

Piecuch, E. (2011). Dzieciństwo jako wartość. Wychowanie w Rodzinie, 3, 153–166.

Pyżalski, J. (2017). Dzieci w wieku przedszkolnym w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych – w stronę zagrożeń, W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami (s. 159–183). Wydawnictwo „Eter”.

Pyżalski J., Wilczyński, P. (2023, sierpnia 12). Dlaczego w mediach tak wiele jest negatywnych przekazów na temat młodzieży. Tygodnik Powszechny, 34. https://www.tygo- dnikpowszechny.pl/dlaczego-w-mediach-tak-wiele-jest-negatywnych-przekazow-na-te- mat-mlodziezy-184325

Rowicka, M., Bujalski, M. (2020). Raport z badania: „Brzdąc w sieci – zjawisko korzystania z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 0–6 lat”. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Rowicka, M. (2022). Brzdąc w sieci i brzdąc w sieci 2.0 – informacje o projektach naukowych dotyczących korzystania z urządzeń cyfrowych przez małe dzieci. Psychologia Wychowaw- cza, 68(26), 103–107. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.3994

Rowicka, M. (2023). Raport z badania „Brzdąc w sieci 2.0 – używanie urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku 4–6 lat a wybrane funkcje poznawcze”. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Rzepa, T. (2007). Jakie wspomnienia i w jaki sposób przywołuje najczęściej nasza pamięć bio- graficzna. Przegląd Psychologiczny, 50(4), 385–400.

Small, G., Vorgan, G. (2011). iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości. Wydawnictwo „Vesper”.

Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Wydawnictwo „Dobra Literatura”.

Szczepska- Pustkowska, M. (2011). Romany Miller wychowanie przez świat fikcyjny do świata rzeczywistego, W: E. Rodziewicz, M. Cackowska (red.), Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego (s. 37–57). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Pobrania

Opublikowane

2023-11-15

Numer

Dział

Artykuły