Bezpieczeństwo żeglugi: znaczenie wojennych latarniowców w operacjach morskich na Bałtyku

Autor

  • Iwona Pietkiewicz
  • Adam Szulczewski
  • Antoni F. Komorowski

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo żeglugi, historia operacji wojennych, statki latarniowe

Abstrakt

W opracowaniu ukazano rolę, znaczenie i losy niektórych latarniowców, wykorzy-stywanych podczas I wojny światowej na Bałtyku. Szczególną uwagę poświęcono dwóm problemom: latarniowcom wojennym – jako pojęciu, które nie występuje w polskiej nomenkla-turze wojskowej oraz wykorzystaniu latarniowców w niemieckiej operacji desantowej pod kryptonimem „ALBION” i innych działaniach. Dodatkowo pokazano w artykule niektóre foto-grafie i sylwetki opisywanych jednostek.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły