DZIECIĘCE FILOZOFOWANIE O SZTUCE. DZIECIĘCE INTERPRETACJE WYBRANYCH OBRAZÓW

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/46coll2023

Słowa kluczowe:

sztuka, dzieci, interpretacje, potencjał pedagogiczny, potencjał komunikacyjny

Abstrakt

W niniejszym artykule opisano znaczenia, jakie przypisują dzieci sześcioletnie, wybranym obrazom. Celem jest tutaj poszerzenie perspektywy znaczeniowej dorosłego i zwrócenie uwagi na pedagogiczne konsekwencje odmiennego widzenia małych dzieci. Fragment polskich badań na ten temat został dokładniej przedstawiony w książce pt. Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych. Potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Yerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego, Zdzisława Beksińskiego (Karczmarzyk, 2020). Analizy badawcze, w niniejszym artykule, zostały uzupełnione nowymi materiałami z 2021 roku i odnoszą się do znaczeń werbalnych, jakie przypisują dzieci wybranym obrazom ze sztuki europejskiej (tutaj konkretnie obrazom Salvadora Dali).

Bibliografia

Baley, S., Witwicki ,T. (1948). Barwa, kształt, wielkość w spostrzeżeniu dzieci. Psychologia Wychowawcza, 3–4.

Eco, U. (2011). Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych. W.A.B.

Karczmarzyk, M. (2013). Wybrane podręczniki dla klas pierwszych edukacji zintegrowanej - analiza metodą wizualno-werbalną Günthera Kressa oraz Theo van Leeuwena. Chowanna, 2(41), 303–311.

Karczmarzyk, M. (2014). Co znaczą rysunki dziecięce?. Wydawnictwo Anwi.

Karczmarzyk, M. (2020). Polska sztuka współczesna w oczach dzieci i dorosłych. Potencjał pedagogiczny, komunikacyjny oraz kulturowy wybranych obrazów Jacka Yerki, Tomasza Sętowskiego, Rafała Olbińskiego i Zdzisława Beksińskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Kostera, M. (2010). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN.

Kurowska, B., Łapot-Dzierwa, K. (2022). Edukacja plastyczna w przedszkolu w percepcji przyszłych nauczycieli. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(1), 189–205. http://doi.org/10.17951/lrp.2022.41.1.189–205

Limont, W., Mańkowska, M. (2017). Książka obrazkowa a myślenie dywergencyjne uczniów w wieku 9–10 lat. Badania eksperymentalne z wykorzystaniem książek obrazkowych Iwony Chmielewskiej. W: W. Bobrowicz, A.M. Żukowska (red.), Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej (s. 79–101). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Melosik, Z., Szkudlarek, T. (1998). Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń. Impuls. Pater-Ejgiert, N. (2010). Kultura wizualna a edukacja. Fundacja Tranzyt.

Szczepska-Pustkowska, M. (2015). Dziecięce filozofowanie na tle romantycznej wizji szlachetnego dzikusa J.J. Rousseau. Problemy Wczesnej Edukacji/Issues in Early Education, 11/2(29), 81–95

Szuman, S. (1927). Badania nad rozwojem apercepcji i reprodukcji prostych kształtów u dzieci. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Szuścik, U. (1995). Kształtowanie percepcji wzrokowej jako stymulator działań plastycznych dzieci. Chowanna, 1, 26–31.

Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego: zarys problematyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2024-01-15

Numer

Dział

Artykuły