EDUKACYJNE DOŚWIADCZENIA KOBIET-MARYNARZY W KONTEKŚCIE PRAKTYK MORSKICH

Autor

Słowa kluczowe:

edukacja morska, edukacja wyższa, kobiety-marynarze

Abstrakt

W prezentowanym artykule poruszamy zagadnienie nierówności pod względem płci w kontekście zatrudnienia na morzu. W szczególności zwrócono uwagę na nierówności doświadczane przez kobiety na pierwszych etapach ich morskiej kariery zawodowej, w tym – w okresie realizacji zawodowych praktyk morskich przez studentki kierunku studiów „nawigacja morska”. Przedstawione analizy objęły m. in. diagnozę problemów, jakie napotykają kadetki, w kontekście ich kulturowych i społecznych uwarunkowań. Rezultaty przywoływanego badania skłoniły autorki do wskazania pożądanych zmian w zakresie edukacji wyższej adresowanej do kształcenia marynarzy, co mogłoby w przyszłości przyczynić się do łatwiejszego wchodzenia przez kobiety na morski rynek pracy oraz pozostawania na nim dzięki stabilnym i przejrzystym warunkom realizacji ich karier zawodowych.

Pobrania

Opublikowane

2018-12-16

Numer

Dział

Artykuły