EDUKACYJNY POTENCJAŁ MURALI O TEMATYCE WOJENNEJ W KONTEKŚCIE ICH ODBIORU PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/06coll2024

Słowa kluczowe:

murale o tematyce wojennej, sztuka ulicy, komunikat wizualny, sztuka zaangażowana społecznie

Abstrakt

Murale stały się istotnym elementem pejzażu miejskiego. Z jednej strony pełnią funkcję estetyczną, a jednocześnie biorą udział w komunikacji wizualnej podejmującej ważne kwestie społeczne. W ostatnim czasie szczególnie popularne stają się murale o tematyce wojennej, które – ze względu na swoją specyfikę – mogą prowokować do refleksji i emocjonalnego zaangażowania. Głównym celem prezentowanego projektu badawczego jest ustalenie, czy murale są dostrzegane w przestrzeni społecznej przez młodych ludzi, jakie wywołują refleksje i odczucia oraz w jakim zakresie może zależeć to od formy artystycznej danego komunikatu wizualnego? Natomiast celem praktycznym jest zbadanie, jakie znaczenie mają murale dla młodych ludzi w zakresie kształtowania ich postaw – szczególnie w stosunku do wojny oraz uwrażliwiania na krzywdę. W zrealizowanym projekcie zastosowano wizualne badania jakościowe z wykorzystaniem techniki wywiadu fotograficznego.

Bibliografia

Biskupski, Ł. (2008). Banksy: „Ta rewolucja to atrapa”. Kultura Popularna, 3(21), 85–97.

Bourdieu, P. (1990). Photography. A middle brow Art. Polity Press.

Frąckowiak, M. (2008). Zdjęcie jako rebus. W: J. Kaczmarek (red.), Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej. Wydawnictwo UAM.

Hołda, R. (2020). „Jesteście w naszej pamięci”. Polskie murale jako nośniki pamięci i popularna forma patriotyzmu. Relacje międzykulturowe. Intercultural Relations, 1(7), 48. https://doi.org/10.12797/RM.01.2020.07.03

Kaznowski, M. (2018). Mur(al)owe podwoje do przeszłości – murale jako nośniki kultury historycznej na przykładzie wybranych prac w południowo-wschodniej Polsce. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne, 23(4), 235. E-ISSN 2082-9213| P-ISSN 2299-2383, https://doi.org: 10.26361/ZNTDSP.09.2018.23.10

Kiot, Z. (2022, 31 sierpnia). Uliczny artysta zamalował ścianę historycznego schronu. Teraz jest tam buda Reksia. Grafficiarz przeprasza. Gazeta Wyborcza. Pobrano 4 września 2022 z: https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28850982,zamalowana-sciana-historycznego-schornu-teraz-jest-tam-buda.html?disableRedirects=true

Nita, T. (2015). Murali sens. Portal Urbnews, Pobrano 9 października 2022 z: http://urbnews.pl/murali-sens/.

Palka, M. (2012). Pamięć na ścianach. Wrocławskie murale w obiektywie Bogdana Konopki, Kwartalnik Pamięć i Przyszłość, 2, 74.

Petelenz, M. (2018). Inteligentne ornamenty. Forma i funkcja murali w przestrzeni urbanistycznej. Środowisko Mieszkaniowe – Housing Environment, 25, 18–28, https://doi.org: 10.4467/25438700SM.18.074.9990.

Piotrowski, P. (2011). Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 r. Wydawnictwo Rebis.

Rogowski, Ł. (2016). Funkcje zdjęć w wywiadach fotograficznych. Przegląd Socjologii Jakościowej, XII(4), 78–99. https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.4.05

Stasiak, A. (2016). Mural i jego rola w przestrzeni zurbanizowanej. W: R. Nowakowski (red.), Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce (IV/II, s. 83–91). Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Statucki, P. M. (2019). Jak badać murale z perspektywy socjologicznej? Przykład Łodzi. Człowiek i Społeczeństwo, XLVIII, 109.

Sztompka, P. (2012). Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Umięcka, A. (2022), „Solidarni z Ukrainą”. Na 300 metrowym murze PKM na Jasieniu studenci ASP tworzą murale, dostęp: Pobrano 4 września 2022 z: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Solidarni-z-Ukraina-Na-300-metrowym-murze-PKM-na-Jasieniu-murale-tworza-studenci-ASP,a,217207

Pobrania

Opublikowane

2024-05-01

Numer

Dział

Artykuły