KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO JAKO ELEMENT POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/02coll2024

Słowa kluczowe:

wizerunek instytucji zapewniających bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Abstrakt

Druga dekada XXI wieku za sprawą takich elementów, jak rozpowszechnianie fake newsów, działania dezinformacyjne czy też operacje hybrydowe doprowadziła do upowszechnienia założenia, zgodnie z którym elementy właściwe dla komunikowania społecznego warto naukowo eksplorować, przyjmując perspektywę nauk o bezpieczeństwie. Do takich zagadnień należy między innymi kształtowanie wizerunku instytucji zapewniających bezpieczeństwo w kontekście polityki bezpieczeństwa państwa.

W celu wykazania związku między wskazanymi dwoma obszarami przyjęto, że wartościowe po- znawczo będzie skoncentrowanie badań na dwóch elementach. Pierwszy z nich to rozważania dotyczące sposobu badania wizerunku instytucji zapewniających bezpieczeństwo. Drugi obszar to analiza treści związanych z wizerunkiem i bezpieczeństwem informacyjnym w Strategiach Bezpieczeństwa Na- rodowego RP z 2014 r. i 2022 r. – założono, że zmiany w tym zakresie mogą dowodzić ewolucji w podejściu decydentów do zagadnień wizerunkowych (w tym jego kształtowania) w kontekście polityki bezpieczeństwa państwa.

Bibliografia

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2014). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa. https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. (2020). Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. Warszawa. https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf

Cieślarczyk, M. (2016). Bezpieczeństwo narodowe w perspektywie kulturowej. W: W. Gizicki (red.), Integracja i bezpieczeństwo jako wartości we współczesnym świecie (s. 48–60). Instytut Sądecko-Lubelski.

Jarecka, U. (2013). Kształtowanie medialnego wizerunku polskiej armii. Praca naukowo-badawcza. Akademia Obrony Narodowej.

Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Akademia Obrony Narodowej.

Klein, G. (2019). Bezpieczeństwo informacyjne RP w kontekście wschodnioeuropejskich zagrożeń w przestrzeni informacyjnej – perspektywa teoretyczna. Studia Wschodnioeuropejskie, 11, 16–24. https://doi.org/10.31971/24500267.11.2

Klein, G., Szpakowska, Z. (2022). Wizerunek grup dyspozycyjnych w perspektywie nauk o bezpieczeństwie. W: P. Lizakowski (red.), Securitologiczna panorama bezpieczeństwa (211–227). Wojskowa Akademia Techniczna.

Kryszk, D. (2017). Walka informacyjna a public relations. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 313, 137–146.

Kupiecki. R. (2022). Bezpieczeństwo Polski po agresji Rosji na Ukrainę. Aspekt sojuszniczy, W: R. Kuźniar (red.), Bezpieczeństwo Polski w świetle wojny na Wschodzie (83–102). Scholar.

Kupiecki R. (2022). NATO a dezinformacja. Siedem dekad doświadczeń. Sprawy Międzyna- rodowe, 75(2), 19–44. https://doi.org/10.35757/sm.2022.75.2.03

Młyniec, E. (1999). Wizerunek. W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii (644–646). Alta2.

NATO STRATCOM. (2023). Understanding Strategic Communications. NATO Strategic Communications Centre of Excellence Terminology Working Group Publication No. 3. https://stratcomcoe.org/publications/understanding-strategic-communications-nato-strategic-communications-centre-of-excellence-terminology-working-group-publication- no-3/285.

Rada Unii Europejskiej. (2022). Zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje: Rada zatwierdza konkluzje o zwiększeniu zaangażowania UE i jej zdolności do reakcji. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2022/07/18/foreign-information-manipulation-and-interference-council-approves-conclusions-stepping-up-eu-s-engagement-and-ability-to-respond.

Sokolewicz, W. (2015). Wojsko i Konstytucja. Wydawnictwo TK.

Trybuł W. (2019). Podstawowe kierunki definiowania państwa w XXI wieku. W: J. Brudnicka, W. Trybuł (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania państwa w XXI wieku (15–25). Wydawnictwo Naukowe Semper.

Zięba, R., Zając, J. (2010). Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/11838/Budowa_zintegrowanego_systemu_bezpiecze.pdf.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły