Infrastruktura i środki transportu morskiego najczęściej atakowane przez terrorystów w latach 1961–2022

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/03coll2024

Słowa kluczowe:

środki i obiekty transportu morskiego, terroryzm morski, cyberterroryzm

Abstrakt

Artykuł dotyczy omówienia infrastruktury i środków transportu morskiego atakowanych najczęściej przez terrorystów. We wprowadzeniu przedstawiono założenia metodologiczne, w tym cel, problem i hipotezę badawczą oraz metody badawcze. W pierwszej części pracy scharakteryzowano transport morski, z uwzględnieniem terminologii dotyczącej tego rodzaju transportu oraz wad i zalet transportu morskiego. W drugiej części pracy omówiono podstawowe różnice terminologiczne między terroryzmem morskim a piractwem, a także aspekty prawne i ich niedoskonałości. Dokonano charakterystyki najważniejszych zamachów terrorystycznych na środki i obiekty transportu morskiego. Problem badawczy został rozwiązany, a hipoteza badawcza zweryfikowana pozytywnie.

Bibliografia

Archival sources

BBC News (2011), Pakistan: Troops end attack on Karachi naval base, https://www.bbc.com/news/world-south-asia-13495127.

European Railway Agency (2013). Intermediate report on the development of railway safety in the European Union.

Global Terrorism Index (2022, 2023). GTI-2022-web-04112022.pdf (access: 02.03.2022), https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2023/03/GTI-2023-web.pdf (access: 14.03.2023).

Informacyjny Serwis Biznesowy (2021), Za sprawą cyberprzestępców niespokojnie na światowych wodach, https://www.isbtech.pl/2021/12/za-sprawa-cyberprzestepcow-niespokojnie-na-swiatowych-wodach/ (dostęp: 17.12.2021).

Key trends shaping maritime transport, Review of Maritime Transport (RMT), New York (2022).

Konwencja o morzu pełnym sporządzona w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. Dz. U. 1963, nr 33, poz. 187.

Scientific publications

Hołowiński, M. (1961). Ekonomika transportu morskiego w zarysie. Wydawnictwo Morskie.

Jenisch, U. (2010). Schifffahrt und Terrorismus - erste Antworten auf neuen Risiken. Hansa, 11, 52–57.

Kalitowski, S. (2007). Największe akty terroryzmu morskiego na świecie. http://www.terroryzm.com/terroryzm-morski (access: March 21, 2007).

Kalitowski, S. (2010). Morski terroryzm. Special Operations, 7–8.

Kalitowski, S. (2020), Terroryzm na morzu. Coraz więcej porwań dla okupu. https://polska- morska.pl/2020/08/25/terroryzm-na-morzu-coraz-wiecej-porwan-dla-okupu/ (access: August 25, 2020).

Kovacs, E. (2023). Maritime Cyberattack Database Launched by Dutch University. The NHL Stenden University of Applied Sciences. https://www.securityweek.com/maritime-cyberattack-database-launched-by-dutch-university/ (access: 25.07.2023).

Kubiak, K. (2009). Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski. Wydawnictwo TRIO, Centrum Europejskie Natolin.

Liedel, K., Piasecka, P. (2008). Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej. Wydawnictwo Trio Collegium Civitas.

Lind, M., Watson, R.T., Bergmann, M., Ward, R., Andersen, N.-B., Jensen, T., Haraldson, S., Zerem, A., Rosemann, M. (2018). Digitizing the maritime eco-system – Improving door- to-door coordination via a digitized transport chain. STM Validation Project.

Melnyk, O., Onyshchenko, S., Onishchenko, O., Shumylo, O., Voloshyn, A., Koskina, Y, Vo- lianska, Y. (2022). Review of Ship Information Security Risks and Safety of Maritime Transportation Issues. The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 16(3), 717–722. https://doi.org/10.12716/1001.16.04.13

Mickiewicz, P. (2010). Terroryzm morski i piractwo. Analiza zjawiska i formy przeciwdzia- łania na wybranym przykładzie. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 10(2), 44.

Mirowski, W. (1996). Studia nad infrastrukturą wsi polskiej. Wyposażenie obszarów w infrastrukturę społeczną. Vol. 3. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Parfomak, P., Frittelli J. (2007). Maritime Security: Potential Terrorist Attacks and Protection Priorities. May 14. CRS Report for Congress.

Psaraftis, H.N. (2021). The Future of Maritime Transport. International Encyclopedia of Transportation (TRNS), 5. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102671-7.10479-8

Rajput, A. (2022). Maritime Security and Threat of a Terrorist Attack. Pace International Law Review, 34(2), 1–62. https://doi.org/10.58948/2331-3536.1418

Rodrigue, J.-P. (2017). Maritime Transport, The International Encyclopedia of Geography. March 6. https://doi.org/10.1002/9781118786352.wbieg0155

Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2008). Transport. PWN.

Salomon, A. (2014). Ekonomika transportu morskiego. Wykład 1. Akademia Morska w Gdyni. http://akademor.webd.pl/download/ETM_w01ns.pdf (access: 17.01.2014).

Schneider, P. (2020). Recent Trends in Global Maritime Terrorism, IOS Press.

Sitarz, M., Chruzik K., Grabon M., Gamon W. (2013). Stan bezpieczeństwa na kolei w Unii Europejskiej 2013. Technika Transportu Szynowego, 45(9), 45.

Snoddon, R. (2007). Piracy and Maritime Terrorism. In P. Lehr (editor). Violence at Sea. Pi- racy in the Age of Global Terrorism (228). Routledge.

Tarski, I. (1973). Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego. PWE, Warszawa.

Wardin, K. (2009). Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego. Zeszyty Akademii Marynarki Wojennej, 178(3).

Zelenkova, M., Laamartia, Y., Charaevab, M., Rogovaс, T., Novoselovad, O., Mongush, A. (2022). Maritime terrorism as a threat to confidence in water transport and logistics systems. Transportation Research Procedia, 63, 2259–2267. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.256

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły