DYNAMIKA SPOŁECZNO-POLITYCZNA MJANMY JAKO WYZWANIE DLA STRATEGII POLITYCZNEJ TATMADAW

Autor

DOI:

https://doi.org/10.34813/10coll2024

Słowa kluczowe:

Birma, Mjanma, Tatmadaw, buddyzm, protest

Abstrakt

Siły zbrojne pełnią szczególną rolę na scenie politycznej Birmy, będąc łącznie najdłużej rządzącą grupą od momentu powstania niepodległego państwa. Armia pełniła funkcję hamulcową w procesach demokratyzacji państwa, interweniując i przejmując władzę zawsze, gdy pozycja i przywileje wojskowych były zagrożone. Ostatni zamach stanu przeprowadzony na początku 2021 roku dowodzi powielania określonego i utartego schematu działania, którego skuteczność staje się coraz szerzej kontestowana w obliczu nowej jakościowej różnicy, jaka zaszła w zakresie rozwoju birmańskiego społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie ta nowa jakość stanowi obecnie szczególne wyzwanie dla strategii politycznej sił zbrojnych. Armia z trudem zmienia istotę swojego modus operandi opartego na przemocy, a rdzeń jej działań pozostaje nadal niezmienny. Autorzy podejmują problem zmian zachodzących w społeczeństwie birmańskim, będącym elementem wejściowym systemu społeczno-politycznego, analizując zarówno czynniki prowadzące do postaw sprzeciwu wobec rządów junty (szczególny nacisk kładąc na zjawiska towarzyszące rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego), jak i te, które jej sprzyjają (poza pokłosiem przemocy, zwracając uwagę na kluczową rolę kleru w procesach rozbijania solidarności społecznej).

Bibliografia

Amnesty International. (1988). Burma. The 18 September 1988 Military Takeover and its Af- termath. Pobrane z: https://www.burmalibrary.org/sites/burmalibrary.org/files/obl/docs3/18_Sept_1988-ocr.pdf

Banu, F., Zhang, K. (2021, 28 maja). Split within the sangha: divergent responses towards the Myanmar coup. New Mandala. Pobrane z: https://www.newmandala.org/split-within-the-sangha-divergent-responses-towards-the-myanmar-coup/

Borowska, P. (2021, 1 lutego). Zamach stanu w Mjanmie. Noblistka Aung San Suu Kyi aresztowana. UE potępiła działania wojskowych. Euractive.pl. Pobrane z: https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/mjanma-aung-san-suu-kyi-birma-za-mach-stanu-puczunia-europejska-usa-wojsko/

Callahan, M. (2003). Making Enemies: War and State Building in Burma. Cornell University Press.

Devi, K. S. (2014). Myanmar under the Military Rule 1962–1988, International Research Journal of Social Sciences, 3(10), 46–50. http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf.

Farris, R.S. (2017). In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism, Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822372929

Foxeus, N. (2019). The Buddha was a devoted nationalist: Buddhist nationalism, ressentiment, and defending Buddhism in Myanmar. Religion, 49(4), 661–690. https://doi.org/10.1080/0048721X.2019.1610810

Frydenlund, I. (2021). Protecting Buddhist Women from Muslim Men: “Love Jihad” and the Rise of Islamophobia in Myanmar. Religions, 12(12), 1082. https://doi.org/10.3390/rel12121082

Fuller, P. (2017, 13 listopada). Sitagu Sayadaw and justifiable evils in Buddhism. New Mandala. Pobrane z: https://www.newmandala.org/sitagu-sayadaw-justifiable-evils-buddhism/

Gunasingham, A. (2019). Buddhist Extremism in Sri Lanka and Myanmar: An Examination. Counter Terrorist Trends and Analyses, 11(3), 1–6. Pobrano z: https://www.jstor.org/stable/26617827

HRW. (2009). Burma. Events of 2008. Human Rights Watch. Pobrane z: https://www.hrw.org/world-report/2009/country-chapters/burma

Hunt, P. (2021, 12 kwietnia). Myanmar’s Unsustainable Social Media Shutdown. The Diplomat. Pobrane z: https://thediplomat.com/2021/04/myanmars-unsustainable-social-media-shutdown/

The Irrawaddy. (2012, 24 sierpnia). Junta Insider Recalls Dancing with Devils. The Irrawaddy. Pobrane z: https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/junta-insider-recalls-dancing-devils.html

The Irrawaddy. (2019, 17 czerwca). Yangon Military Chief Donates Nearly $20,000 to Bud- dhist Nationalist Group. The Irrawaddy. Pobrane z: https://www.irrawaddy.com/news/yangon-military-chief-donates-nearly-20000-buddhist-nationalist-group.html

Keys, C. (2016). Theravada Buddhism and Buddhist Nationalism. The Review of Faith and International Affairs, 14(4), 42–52, https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1248497

Kłodkowski, P. (2017). Fenomen polityzacji buddyzmu w XXI wieku. Buddyzm jako narzędzie budowania ideowej tożsamości narodu w Birmie (Mjanma) i na Sri Lance oraz realizowania polityki zagranicznej w kontekście współzawodnictwa indyjsko-chińskiego w Azji. Studia Religiologica, 50(1), 25–51. https://doi.org/10.4467/20844077SR.17.003.6523

Lee, R. (2022, 31 stycznia). Myanmar: while the world sits on its hands, people fight military junta with violence and silence. The Conversation. Pobrano z: https://theconversation.com/myanmar-while-the-world-sits-on-its-hands-people-fight-military-junta-with-violence-and-silence-175950

Lubina, M. (2014a). Birma. Warszawa.

Lubina, M. (2014b. Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie (1948–2013). Kraków.

Lubina, M. (2020). A Political Biography of Aung San Suu Kyi. A hybrid politician. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003031956

Łomanowski, A. (2021, 4 marca). Birma. Junta rozpoczęłą pacyfikację protestów. Są dziesiątki zabitych. Rzeczpospolita. Pobrane z: https://www.rp.pl/polityka/art244441-birma-junta-rozpoczela-pacyfikacje-protestow-sa-dziesiatki-zabitych

Mydans, S. (1988, 8 grudnia). Uprising in Burma: The Old Regime Under Siege. The New York Times. Pobrano z: https://www.nytimes.com/1988/08/12/world/uprising-in-burma-the-old-regime-under-siege.html

Nikkei Asia. (2021, 2 marca). Myanmar coup sparks unprecedented unity of ethnic groups. Nikkei Asia. Pobrane z: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-coup-sparks-unprecedented-unity-of-ethnic-groups

Radio Free Asia. (2017). Myanmar's Saffron Revolution: 10 Years Later. Pobrane z: https://www.rfa.org/english/news/special/saffron/

Rao, A., Atmakuri, A. (2021). The Role of Social Media in Myanmar’s CDM: Strengths, Limitations and Perspectives from India. National University of Singapore. Institute of South Asian Studies. Pobrane z: https://www.isas.nus.edu.sg/papers/the-role-of-social-media-in-myanmars-cdm-strengths-limitations-and-perspectives-from-india/

Shee, S. (2021). What kind of solidarity for what kind of Myanmar?. New Mandala. Pobrane z: https://www.newmandala.org/what-kind-of-solidarity-for-what-kind-of-myanmar/

United Nations Conference on Trade and Development. (2008). The Least Developed Coun- tries Report 2008. Pobrane z: https://unctad.org/system/files/official-document/ldc2008_en.pdf

Pobrania

Opublikowane

2024-04-01

Numer

Dział

Artykuły