System medialny jako determinanta bezpieczeństwa narodowego

Autor

  • Paweł Kocoń

Słowa kluczowe:

system medialny, bezpieczeństwo narodowe

Abstrakt

Powszechnie znany jest fakt wpływu mediów na bezpieczeństwo państwa zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Media traktuje się tu jako autonomiczne – niezależne. Tymcza-sem są one nie tylko podległe prawu, ale i nadzorowi właścicielskiemu. Media też podlegają wpływom nie tylko koniunktury ekonomicznej ale także politycznej. Media są częścią syste-mu, który może mieć przemożny wpływ na bezpieczeństwo państwa. Ten system to system medialny.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły