Zmiany w prawie wyborczym Ukrainy: plusy i minusy dla integracji europejskiej

Autor

  • Iwan Pankiewicz

Słowa kluczowe:

prawo wyborcze, integracja europejska

Abstrakt

W artykule analizowano zachodzące w prawie wyborczym Ukrainy zmiany, skutkiem czego stało się ponowne przekształcenie kraju z republiki parlamentarno-prezydenckiej w republikę prezydencko-parlamentarną i utracenie przez Radę Najwyższą Ukrainy istotnej części kompetencji na rzecz Prezydenta Ukrainy. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnięto wniosek, że ukraińskie prawo wyborcze nadal potrzebuje zmian, umożliwiających jego normalny rozwój, stymulujących realną konkurencje w trakcie wyborów, to kształtować będzie neleżyty poziom kultury politycznej społeczeństwa. Sukces wprowadzanych zmian zależy od tego, czy prawo wyborcze będzie rzeczywiście przestrzegane, czy też pozostanie tylko deklaracją prawną, a to rozstrzygnie o tym czy los Ukrainy związany będzie z Europą oraz z integracją europejską, czy też z autorytaryzmem.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły