Zjawisko korepetycji w percepcji i doświadczeniach młodzieży

Autor

  • Joanna Góźdź

Słowa kluczowe:

korepetycje, edukacja, szkoła, młodzież

Abstrakt

Zjawisko korepetycji staje się w Polsce coraz bardziej rozpowszechnione i stanowi niedostrzegany problem. Może ono świadczyć o porażce w realizacji dydaktycznej funkcji szkoły i powiększać nierówności społeczne. Widoczne jest jednak społeczne przyzwolenie na nie. W artykule zostaną przedstawione wyniki badań empirycznych dotyczących rozpo-wszechnienia tego zjawiska wśród uczniów szkół średnich oraz jego podstawowe charaktery-styki.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły