Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta

Autor

  • Karolina A. Zaniewska

Słowa kluczowe:

młodzież akademicka, aktywność społeczna, czas wolny, wolontariat, kultura popularna.

Abstrakt

Sposoby spędzania czasu wolnego są zawsze uwikłane w kontekst społeczny. Ba-danie preferowanych sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież akademicką jest uzasadnione tym, iż procesy zachodzące wśród młodzieży mają charakter symptomatyczny dla szerszych zjawisk społecznych. Sposób spędzania czasu wolnego jest jednym z elemen-tów funkcjonowania, jest odbiciem postaw, zainteresowań i wartości ważnych dla człowieka. Do młodzieży należy przyszłość, to młodzież nadaje ton współczesności, odkrywa i upo-wszechnia nowe sposoby spędzania czasu wolnego. Coraz częściej pisane są scenariusze negatywne, według których przyszłość młodzieży i całych społeczeństw w czasie wolnym charakteryzować będzie rosnąca infantylizacja i indywidualizacja, zatem czy młodzież aka-demicka przeżywa czas wolny w sposób świadomy i dojrzały?

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły