Prawne i społeczne aspekty bezpieczeństwa uchodźców

Autor

  • Klaudia Cenda-Miedzińska

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, uchodźcy, cudzoziemcy, ochrona międzynarodowa.

Abstrakt

Bezpieczeństwo stanowi naturalną potrzebę człowieka. Wyraża się ono w pragnieniu stałego zatrudnienia, posiadania opieki zdrowotnej, bezpiecznego sąsiedztwa i schronienia. Prezentowany artykuł zawiera opis sytuacji uchodźców. Autorka wskazuje na społeczny i prawny wymiar bezpieczeństwa uchodźców i osób z przyznaną ochroną uzupełniającą, które jest gwarantowane z poszanowaniem zasad Konwencji genewskiej, oraz kwestie bez-pieczeństwa cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły