O pojęciu i istocie zjawiska elit

Autor

  • Gracjana Dutkiewicz

Słowa kluczowe:

elita, elita polityczna, koncepcja, teoria, definicja

Abstrakt

W niniejszym tekście autor stara się dokonać interpretacji pojęcia „elita” oraz upo-rządkować i opisać najczęściej spotykane definicje i koncepcje zjawiska elit. Analizie zostały poddane wybrane poglądy prezentowane w literaturze przedmiotu, które ilustrują klasyczny i współczesny wymiar koncepcji elit oraz pozwolą na odpowiedź na pytanie sformułowane w temacie.

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły