Bezpieczeństwo w kontekście osobowości osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych

Autor

  • Roman Krawczyński

Słowa kluczowe:

zarządzanie kryzysowe, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, osoby zarządzające,, zarządzanie, kierowanie w kryzysie, osobowość osób zarządzających, obsada stanowisk kierowniczych, sprawność zarządzania, bezpieczeństwo a zarządzanie

Abstrakt

Do czynników zagrażających bezpieczeństwu człowieka zaliczyć można czynniki związane z jakością działania osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych, Szczególnie ważnym aspektem radzenia sobie z zagrożeniami jest dobór pracowników pod kątem ich osobowych predyspozycji do pracy na stanowiskach kierowniczych. Właściwa obsada tych miejsc pracy jest warunkiem efektywnego i sprawnego działania całego systemu zarządzania w czasie kryzysów. Choć trudno stworzyć doskonały system selekcji, to warto zabiegać o stworzenie takich warunków naboru nowych pracowników i monitorowania pracy już za-trudnionych, które zapewnią prawidłowe kierowanie kryzysami w sytuacjach zagrożeń. Ma to podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa, ochrony ludzkiego życia i mienia. Autor artykułu przybliża tematykę znaczenia cech osobowych i zdolności, które wpływają na jakość zarzą-dzania. Analizuje też problematykę niektórych objawów osobowego nieprzystosowania, które może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania całego systemu.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły