Udział krakowskich organizacji pozarządowych branży „pomoc społeczna i usługi socjalne" w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego i rozwojowego jednostkom i rodzinom

Autor

  • Mariusz Parlicki

Słowa kluczowe:

organizacje pozarządowe, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo rozwojowe,, pomoc społeczna, usługi socjalne, usługi użyteczności publicznej

Abstrakt

W pracy przedstawiono uwagi na temat istoty bezpieczeństwa socjalnego i bezpie-czeństwa rozwojowego jako stanu, procesu, wartości, potrzeby i podstawowego prawa oby-watelskiego, i roli państwa w eliminacji zagrożeń dla tego bezpieczeństwa. Omówiono także kwestie związane z rolą pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa jednostkom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji trudnej lub kryzysowej. Scharakteryzowano stopień zaangażowania krakowskich organizacji poza-rządowych w prowadzenie jednostek pomocy społecznej i świadczenie wysokiej jakości usług użyteczności publicznej i przedstawiono przykłady dobrych praktyk w działalności krakow-skich organizacji pozarządowych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego i rozwo-jowego wybranym kategoriom osób.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-05

Numer

Dział

Artykuły