Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych – problemy i wyzwania

Autor

  • Daria Becker-Pestka

Słowa kluczowe:

aktywizacja zawodowa, aktywizacja społeczna, osoby niepełnosprawne, rynek pracy, bariery i wyzwania aktywizacji zawodowej i społecznej, niepełnosprawność

Abstrakt

Prezentowany tekst dotyczy problemów i wyzwań aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Jest to ogromne wyzwanie dla państwa, organizacji społecznych i rodzin osób niepełnosprawnych. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami jest możliwa, wymaga jednak spójnych i przemyślanych rozwiązań i regulacji prawnych. Konieczna jest także współpraca pomiędzy jednostkami realizującymi zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W przedstawionym tekście podjęłam próbę zdefiniowania problemów i wyzwań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w oparciu o literaturę przedmiotu.

Pobrania

Opublikowane

2020-02-06

Numer

Dział

Artykuły